تاثیر خوابیدن بر روی سرامیک عاج دار در درمان بی خوابی!

کاشی ها در ساخت و ساز ساختمان صفحات یا عناصر نازکی هستند که برای پوشاندن سطوحی مانند سقف،کف و دیوارها انواع کاشی ها و کاربردهای آنها مورد بحث قرار می گیرد.

سرامیک عاج دار در سناریوی کنونی یک عنصر اولیه در ارائه نمای داخلی ساختمان و همچنین نمای بیرونی و زیبایی هستند.

آنها عمدتا از مواد خاک رس یا هر شکلی از مواد خام معدنی ساخته شده اند.

امروزه کاشی ها نیز از مواد بازیافتی ساخته می شوند که این عنصر را دوستدار محیط زیست می کند.

شکل کاشی ها با فرآیندهای مختلف مانند اکستروژن یا پرس در دمای اتاق یا هر روش دیگری به دست می آید.

پس از فرم دهی، اجازه داده می شود تا خشک شوند. این عناصر خشک شده در معرض آتش سوزی قرار می گیرند.

این مرحله از شلیک برای اطمینان از به دست آوردن خواص مورد نیاز است که قرار است زمانی که در بازار و در کاربرد ساختمان هستند به دست آورند.

انواع مختلف کاشیمورد استفاده در ساختمان سازی به صورت لعاب دار یا بدون لعاب در دسترس هستند.

آنها در ماهیت خود غیر قابل احتراق هستند کاشی ها تحت نور بی تاثیر هستند.

انواع مختلفی از کاشی ها در ساخت و ساز ساختمان استفاده می شود که منحصر به نوع سطحی است که باید در آن اجرا شود.

در زیر انواع کاشی ها بر اساس سطح کاربرد ذکر شده است:

  • کاشی های سقفی ،
  • کاشی کف،
  • کاشی دیوار، و
  • کاشی های پارتیشن.

کاشی های سقف از ظروف سفالی هستند که از فرآورده های پخته می شوند ساخت آن شبیه آجر است.

کاشی‌های دیوار و کاشی‌های کف ، در نمای داخلی و بیرونی ساختمان به کار می‌روند. این عمدتا بر اساس نیاز دکوراسیون یا زیبایی شناسی استفاده می شود.

اینها متعلق به کلاس سرامیک ها هستند و به آنها ظروف سفید می گویند. کاشی هایی که روی دیوار و کف استفاده می شوند به دو صورت لعاب دار و بدون لعاب موجود می باشند.