دفن شدن یک مرد در زیر خاک باغچه رشت!

مهم نیست که چه نوع باغچه ای دارید، در اینجا چند راه وجود دارد که می توانید از خاک باغچه رشت خود نهایت استفاده را ببرید.

  • به این نگاه کنید که گیاهان شما چه نوع خاکی را ترجیح می دهند – بیشتر گیاهان خاک خنثی را ترجیح می دهند، اما برخی از انواع آن خاک اسیدی یا قلیایی را ترجیح می دهند. در مورد گیاهان مورد علاقه خود تحقیق کنید تا مطمئن شوید که خاک مناسبی دارید که بتواند نیاز آنها را برآورده کند.
  • خاک خود را اسیدی تر کنید – اگر می خواهید خاک خود را اسیدی تر کنید، سولفات آلومینیوم یا گوگرد اضافه کنید.
  • خاک خود را قلیایی تر کنید – اگر می خواهید خاک را قلیایی تر کنید، آهک آسیاب شده را اضافه کنید.
  • افزودن مواد مغذی بیشتر – اگر نیاز به افزودن مواد مغذی بیشتری به خاک خود و بهبود بافت آن دارید، کمپوست، کود دامی یا سایر مواد آلی را اضافه کنید.
  • خاک رسی هوادهی – خاک رسی غنی و سنگین است و اغلب می تواند از هوادهی و افزودن مواد آلی پوسیده برای بهبود ساختار خاک بهره مند شود.
  • مواد آلی حجیم را به خاک گچی اضافه کنید – این مواد معدنی و مواد مغذی را به این خاک بسیار دشوار اضافه می کند.
  • خاک خود را مانند تغذیه گیاهان خود تغذیه کنید – با خاک خود مانند رفتار با گیاهان خود رفتار کنید و با افزودن کودها مطمئن شوید که نیتروژن، فسفر و پتاسیم کافی دارد.
  • خاک خود را با محصولات “کود سبز” تجدید کنید – پس از برداشت محصول، با کاشت محصولات کود سبز مانند حبوبات، شبدر و گندم سیاه، مواد مغذی موجود در خاک را تجدید کنید، که همگی به خاک نیتروژن اضافه می کنند و هوادهی، زهکشی را اضافه می کنند. و بافت
  • در صورت امکان ارگانیسم‌های زنده را اضافه کنید – افزودن کرم‌ها، قارچ میکوریزه و سایر حشرات مفید همگی به سرعت کمپوست‌سازی و پخش مواد مغذی در خاک کمک می‌کنند.

در حالی که شناسایی خاک شما ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما دانستن اینکه با چه نوع خاکی سروکار دارید واقعا سودمند است.

این به شما کمک می کند تا در حال حاضر و برای سال های آینده باغی خارق العاده با محصولات فراوان و حاصلخیز داشته باشید.