ساخت جاکلیدی قطب نما که می توانید جهان را با آن دگرگون کنید

حلقه های کلید هنوز هم به تکامل خود ادامه می دهند.

اخیراً آنها به عنوان کارابین ساخته شده اند.

کارابین نوع پیشرفته تری از حلقه کلید است که بیشتر توسط کوهنوردان حرفه ای برای محکم کردن طناب هایی که از آن آویزان هستند استفاده می شود.

با توجه به استحکام آن، استفاده از آن برای نگه داشتن کلیدها و اشیاء قیمتی در کنار هم گسترش یافته است.

این یک شکل تخصصی تر و بزرگتر از نگهدارنده کلید است.