پاره شدن شیلنگ آب جمع شو موجب ایجاد سیل در اصفهان شد

شیلنگ آب جمع شو سیلیکونی به صورت لوله های استوانه ای توخالی تولید می شوند. از آنها برای جابجایی مایعات و گازها استفاده می شود. چنین خطوط لوله با انعطاف پذیری خوب مشخص می شود و به طور فعال در صنایع مختلف از جمله تولید مواد غذایی استفاده می شود.

سیلیکون برای ساخت شیلنگ آب جمع شو یک ماده بی اثر است، بنابراین ویژگی های شیمیایی و فیزیکی محیط های مختلف را در طول حمل و نقل تغییر نمی دهد.

محصولات با طیف وسیعی از کاربردها مشخص می شوند. با این حال، اگر فرآیند فن آوری شامل تماس خط لوله با محصولات بیولوژیکی باشد، برای تجهیز آن، خرید شیلنگ مواد غذایی سیلیکونی ضروری است.

در ساخت آستین های مخصوص، مخلوط سیلیکون با معرف ها، افزودنی ها و رنگ ها ترکیب می شود. محصولات بی اثر که حاوی ناخالصی نیستند با استفاده از کاتالیزور پلاتین تولید می شوند.

فروشگاه حرفه ای شیلنگ آب جمع شو مواد غذایی محصولاتی را برای کاربردهای زیر ارائه می دهد:

– صنایع غذایی، دم کردن خانگی؛

– تجهیز سیستم های گردش، باز، بسته؛

– تجهیزات برودتی، محفظه های هرمتیک؛

– مدارهای انتقال الکل ها، روغن ها، اسیدها، قلیاها و سایر مواد تهاجمی.

شیلنگ

شیلنگ آب جمع شو انعطاف پذیر سیلیکونی الزامات ایمنی و زیست محیطی دقیق را برآورده می کنند. مواد در سطح داخلی مواد جمع نمی شوند، تشکیل قالب مستثنی است.

هنگامی که از طریق شیلنگ ها منتقل می شوند، محیط های مایع و گاز بوهای خارجی را جذب نمی کنند و وارد واکنش های شیمیایی نمی شوند.

قبل از خرید آستین سیلیکونی، باید کیفیت محصولات را ارزیابی کنید. توصیه می شود با اسنادی که باید شامل پاسپورت محصول، نظر کارشناسی تایید کننده ایمنی شیلنگ ها، گواهی بهداشت باشد، آشنا شوید.

شیلنگ آب جمع شو سیلیکونی فشار بالا بخش مهمی از دستگاه تمیز کننده فشار بالا است. این بخش مهمی از نازل اتصال و پمپ فشار بالا است. در زیر توضیحاتی در مورد نحوه نگهداری و عملکرد شلنگ سیلیکونی فشار قوی ارائه شده است.

شیلنگ آب جمع شو سیلیکونی فشار بالا یک قرقره زخمی با استحکام بالا است، شیلنگ باغی نیست، بنابراین باید به عنوان یک مخزن تحت فشار استفاده شود. لطفاً عملکرد دستی تجهیزات جت آب فشار بالا را به عنوان انتقال آب فشار بالا به دقت بخوانید و درک کنید.