کشف سنگ سیاه طلا دار کی می تواند انسان را به پرواز در آورد

معنی سنگ یاقوت کبود
آبی از دیرباز به عنوان رنگ وفاداری در نظر گرفته می شد و زمانی یاقوت کبود جواهری مورد علاقه برای حلقه های نامزدی بود (قبل از اینکه الماس ها در اوایل قرن بیستم ادعای این افتخار را داشته باشند).

سنگ سیاه طلا دار نیز ارتباط نزدیکی با سلطنت دارد، زیرا یکی از محبوب ترین سنگ های مورد استفاده در جواهرات سلطنتی بود. اعتقاد بر این است که یاقوت کبود فراوانی و برکات را جذب می کند، وضوح معنوی را دعوت می کند، سلامتی را ارتقا می دهد و از معصومیت محافظت می کند.

مجموعه ما از حلقه های نامزدی یاقوت کبود، سنگ های قیمتی گشاد و جواهرات زیبا را مرور کنید.

معنی سنگ زیرکون
حکمت عامیانه می گوید که زیرکون قدرت تسکین درد، محافظت از مسافران و جلوگیری از کابوس ها را دارد. در قرون وسطی تصور می شد که این جواهر باعث خواب راحت، رانده شدن ارواح شیطانی و ترویج ثروت، شرافت و خرد می شود.

معنی سنگ قیمتی اسپینل
سنگ سفید قیمتی یک سنگ قیمتی است که اعتقاد بر این است که امید، انرژی و شادی را برای زندگی به ارمغان می آورد. سنگی پر انرژی و شفابخش محسوب می شود که برای التیام انسدادهای انرژی و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر است.

معنی سنگ یاقوت
تاجر سنگ قیمتی می گوید: هندوهای باستان معتقد بودند کسانی که یاقوت سرخ را به خدای کریشنا تقدیم می کردند در زندگی آینده امپراتور خواهند بود. مردم هند و برمه نیز بر این باور بودند که یاقوت‌ها امنیت و آرامش را به ارمغان می‌آورند، و اروپایی‌های قرون وسطی فکر می‌کردند که این جواهرات سلامت، ثروت، خرد و موفقیت در عشق را تضمین می‌کنند.

گزارش های جواهرات
برای ارائه اطلاعات مورد نیاز شما، بسیاری از جواهرسازان هنگام خرید یک سنگ قیمتی از طریق یادداشت یا کدی که خرید شما را توضیح می دهد، اخطار کتبی ارائه می کنند.

این اطلاعات بر روی فاکتور یا کارت اطلاعاتی که همراه با خرید سنگ قیمتی نوشته یا مهر شده است. مطمئن باشید که معنای هر کدی برای شما واضح است.

  • منابع:
  1. 24 Gemstone Meanings: The Surprising Symbolism Of Your Jewels
  • تبلیغات:
  1. برای اینکه همیشه اعتماد به نفش داشته باشید این کار ها را انجام دهید
  2. با نشستن بر روی این زیر انداز پرواز کنید
  3. برای رسیدن به مدیریت مالی صحیح پول هایتان را به بانک بسپارید
  4. عجیب ترین کنجد دنیا که رنگ عوض می کند!